Weekly News

Stolthet og tradisjon går aldri av moten

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og hedre menneskers innsats i arbeidslivet.

30 års innsats for samme arbeidsgiver fortjener en markering. Medaljen er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som arbeidsgiver kan søke om for å vise at man verdsetter ansatte med erfaring og stabilitet. 

Den er også et bevis på at arbeidsgiver har tilrettelagt for en arbeidsplass som – over tid - har vært spennende og utfordrende.

Søk her!

Medaljen for lang og tro tjeneste har blitt laget av Det Norske Myntverket siden den ble etablert i 1888. 

Siden den gang har over 220 000 dyktige og lojale arbeidstakere mottatt Medaljen. Den representerer en tradisjon med solide verdier der mye håndverk og kvalitetssikring ligger bak.  

Les mer om Medaljen her!

www.medaljen.no


Share this article

Journalist

Norgesvel

Related articles