Weekly News

Økende automasjon i næringsmiddelindustrien

Utbredelsen av roboter og automatiserte produksjonsprosesser er sterkt økende. Norsk Forening for Automatisering (NFA) arbeider for å tilrettelegge for økt automasjon i norsk industri.

Foreningen ble etablert i 1958 og jobber med å utvikle nettverk, kompetanse og konkurransekraft for norske bedrifter.
– Vi som jobber med automasjon til daglig ser flere områder hvor ulike typer automasjon benyttes i produksjonsprosesser. Spesielt innen stykkproduserende industri og innen maskinering ser vi sterkt vekst, sier Karin Sundsvik, direktør i Norsk forening for automatisering.

Karin Sundsvik, direktør i Norsk forening for automatisering.

Også innen matproduksjon begynner automasjon og roboter og spre om seg.
– Spesielt innen meierier og kjøttproduksjon er det stor grad av automasjon. Fordelen er store for bedriftene da man får høyere og mer stabil kvalitet på produksjonen. I tillegg blir produksjonen mer effektiv, noe som fører til bedre lønnsomhet for bedriftene, sier hun.

NFA jobber aktivt for å hjelpe norske bedrifter med å høste gevinster fra automatisert produksjon.
– Vi arrangerer kurs og konferanser primært for folk som allerede er i jobb. Vi hjelper til med nødvendig kompetanseheving til at beslutninger om investeringer i teknologi og automasjonsløsninger kan gjøres trygt for bedriften, sier Sundsvik.

For de som er fascinert av roboter og automasjonsteknologi er utdanningsmulighetene mange.
– Vi anbefaler flere å studere automasjonsfaget da det er stor etterspørsel etter denne typen kompetanse i arbeidsmarkedet. Det finnes gode fagskoleutdanninger innen automasjon og IT som er rettet mot ulike bransjer, sier hun.
– På høyere nivå finnes det både bachelor og mastergrader innen automatisering, IT, teknisk kybernetikk og mekatronikk. I tillegg er det flere doktorgradsstudier rettet mot ulike næringer, sier Sundsvik.
– I møte med stadig økende grad av automasjon anbefaler jeg alle som liker matematikk, IT og tekniske fag å søke på slike utdannelser. Vi trenger flere dyktige folk i bransjen, avslutter hun.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles