Weekly News

Renate Larsen, administrerende direktør, Norges sjømatråd SJØMAT

Norsk sjømats nye symbol

Mange forbrukere ute i verden foretrekker med god grunn norsk sjømat. Derfor er det viktig at vi har et tydelig opphavsmerke som garanterer at sjømaten kommer fra Norge.

Norge har naturgitte forutsetninger for å levere verdens beste sjømat.

Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer og har potensiale til å bli vår sterkeste merkevare globalt. Med det nye opphavsmerket, som erstatter NORGE-merket, tydeliggjør vi Norge som avsender.

Nordmenn har eksportert sjømatprodukter i tusenvis av år. Tørrfisken fulgte med vikingene både som proviant og handelsvare. Eksport av Bacalhau da Noruega, den autentiske klippfisken, går helt tilbake til 1690-årene. I dag finner man norsk laks i 140 land verden over. Levende kongekrabbe sendes i dag til kvalitetsfokuserte kunder i Dubai, New York og Seoul. Fra Norge finner også skrei, torsk, sei, sild, makrell og kaldtvannsreker veien til middagsbord rundt om i verden.

Norge er i dag verdens nest største sjømateksportør – og potensialet for vekst er stort. Det nye opphavsmerket, «Seafood from Norway», bringer sjømatnæringen inn i fremtiden. Norge har naturgitte forutsetninger for å levere verdens beste sjømat. Det kalde og klare havet gir den unike smaken. Norske myndigheter er garantist for en bærekraftig forvaltning og kontrollerer at sjømaten vi tilbyr er trygg. Nordmenn viderefører lange tradisjoner og skaper nye innovasjoner og norsk marin forskning og teknologiutviklingen er i verdensklassen. Opphavsmerket er utviklet for å skape assosiasjoner til speiling av fjell i havet, fjell, hav og horisonten som binder dem sammen. Dette er ikke tilfeldig. Vi ønsker å gjenspeile det unike med Norge; våre naturgitte premisser, vår kystkultur og vår respekt for naturen.

Verden er i endring. Kunnskap om hvem som har produsert matvaren og hvor de kommer fra har økt i betydning. Globalt sier syv av ti forbrukere at de foretrekker å kjøpe sjømat som tydeliggjør sitt opphav. Sjømatrådet ønsker at det nye opphavsmerket skal bidra til å øke synligheten og gjenkjennelsen globalt, på tvers av markeder, produkter og arter. Merket gir et tydelig signal om norsk opphav. Det skiller seg fra de fleste opphavsmerker, noe som er et bevist valg. Merket skal fremstå som naturen vår og menneskene som jobber i næringen. Unik, rakrygget og stolt av å representere Norge.

«Seafood from Norway» er norsk sjømats nye symbol ute i verden. Når en franskmann eller brasilianer finner norsk sjømat i butikkhyllene skal de fleste produktene være merket med dette opphavsmerket. Det er en garanti på at råvaren kommer fra den stolte sjømatnasjonen Norge.

Share this article

Journalist

Renate Larsen

Related articles