Weekly News

Anders Kallerud, direktør for havbruk hos Brødrene Dahl. SJØMAT

Fisk kan løse verdens matproblem

Å løse klimaproblemene er vår tids største utfordring. Som følge av klimaendringer vil betingelsene for matproduksjon bli endret. Havbruk kan være løsningen på noe av verdens matproblemer, mener næringsleder.
– Beregninger viser at vi globalt trenger 70 prosent mer proteiner i 2050 enn i dag, og behovet for produkter fra havet kan øke med 150 prosent fram til 2050, sier Anders Kallerud, direktør for havbruk hos Brødrene Dahl.

All matproduksjon påvirker miljøet – også havbruksnæringen må jobbe effektivt for å redusere fotavtrykket.
– Allerede i dag er oppdrettsfisk noe av det mest miljøvennlige vi kan spise. Én kilo oksekjøtt krever 8 kilo fôr, én kilo oppdrettslaks krever 1,2 kilo fôr. Bruken av antibiotika innen havbruk har vært nær null siden 1990-tallet, selv om 36 prosent av nordmenn tror det motsatte. Vi må slutte å snakke ned næringen, og heller stå sammen om å få fram sannheten, sier Kallerud.
– CO2-utslippene fra lakseoppdrett er bare 1/10 sammenlignet med storfe. Vi skal bli bedre, men vi starter på et veldig godt nivå, sier han.

Brødrene Dahl tror på fortsatt grønn vekst i næringen. – Norge eksporterer over 30 millioner fiskemåltider hver dag. Vi har trygge og effektive løsninger, både til havs og på land, og er godt rustet til å dekke fremtidens matbehov, avslutter Anders Kallerud.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles